close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 20 stycznia 2017

  Głównymi punktami programu wizyty były konsultacje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Irlandii oraz spotkania z przedstawicielami środowiska polonijnego.

  Podczas spotkania z irlandzkim wiceministrem spraw zagranicznych i handlu odpowiedzialnym za sprawy diaspory i pomoc rozwojową Joe McHugh, obaj ministrowie podkreślili bardzo dobre relacje dwustronne pomiędzy oboma krajami.

  Rozmawiali również nt. sytuacji polskiej diaspory w Irlandii oraz poziomu integracji z lokalną społecznością. Szeroko dyskutowany był również temat potencjalnego wprowadzenia nauczania języka polskiego do programu nauczania w irlandzkich szkołach średnich. Dużo miejsca poświęcono również fenomenowi polsko-irlandzkiego festiwalu integracyjnego PolskaÉire, którego trzecia edycja będzie miała miejsce w dniach 27 maja – 3 czerwca br.

  Poruszono również temat popularyzacji w Irlandii postaci Pawła Edmunda Strzeleckiego, którego działalność humanitarna uratowała ok. 200 000 irlandzkich dzieci w czasach Wielkiego Głodu.     

   

     

   

  Minister J. Dziedziczak odbył również szereg spotkań z irlandzką Polonią. W spotkaniu w przedstawicielami środowisk polonijnych, zorganizowanym w rezydencji Ambasadora RP w Dublinie, poruszono wiele zagadnień i problemów nurtujących Polaków w Irlandii, trudności z którymi się mierzą, ale też sukcesów które tu osiągają. Minister J. Dziedziczak poinformował o aktualnych i planowanych działaniach rządu w procesie wsparcia i współpracy z Polonią na świecie.

   

     

   

   

  Ponadto doszło również do odrębnych  spotkań z niektórymi organizacjami polonijnymi w Irlandii, jak np. POSK, Irish-Polish Society, ZHP oraz Polską Macierzą Szkolną w Irlandii. 

   

     

   

  Na zakończenie pobytu Minister J. Dziedziczak był gościem XVIII Spotkania Klubu Historycznego im. Hrabiny Markiewiczowej w Dublinie, gdzie wraz z Redaktorem Piotrem Semką wziął udział w dyskusji historycznej na temat: „Bić się czy się nie bić? Polska tradycja powstańcza".

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: