close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •  

  Ryszard Sarkowicz,

  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Irlandii

   

   

   

  Ryszard Sarkowicz ukończył prawo (1977) i filozofię (1979) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1977 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą kontynuuje po dzień dzisiejszy, osiągając kolejne stopnie i stanowiska naukowe: doktora w 1983, doktora habilitowanego w 1995, stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa UJ w latach 2004-2009.

   

  Amb. Sarkowicz jest autorem ponad 60 prac naukowych i wielu publikacji popularno-naukowych o polskich i amerykańskich regulacjach z zakresu interpretacji prawniczej, prawa karnego, prawa międzynarodowego, filozofii i etyki prawniczej. Przebywał kilkakrotnie na dłuższych stażach naukowych za granicą m.in. na uniwersytetach w Aarhus, Oxford, Florencji, Wiedniu i w Monachium.

   

  Poczynając od 1991 roku amb. Ryszard Sarkowicz pracuje w polskiej służbie zagranicznej, pełniąc w niej różne funkcje i zajmując rozmaite stanowiska. Był m.in. doradcą ministra w Departamencie Prawno-Traktatowym, dyrektorem Departamentu Prawnego, specjalnym przedstawicielem Ministra SZ do Spraw Układu Antarktycznego w randze ambasadora ad personam. W latach 1991-1993 i 1997-2001 przebywał w Chicago w charakterze konsula ds. prawnych, a później Konsula Generalnego. Po powrocie był zastępcą Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego d/s prawnych. W roku 2005 uzyskał stopień ambasadora tytularnego. W latach 2005-2009 był Konsulem Generalnym RP w Sydney. Po powrocie był dyrektorem Departamentu Prawno Traktatowego MSZ, a następnie Stałym Przedstawicielem RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku w randze ambasadora (2012-2014). 25 marca 2015 r. objął obowiązki ambasadora RP w Irlandii.

   

  Pan R. Sarkowicz jest żonaty: wraz z żoną Anną i córka Marią mieszka na stałe w Krakowie. Hobby: wędrówki, pływanie oraz literatura.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: