close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Problematykę nabycia obywatelstwa polskiego jak i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

   

  Obywatele polscy mogą posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo państwa obcego, jednak wówczas posiadają wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie, tj. nie mogą wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające z niego prawa i obowiązki.

   

   

  UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

   

  POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  NADANIE OBYWATELSTWA RP

   

  ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA RP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: