close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 1 lutego 2019

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 1-2 marca 2019 r. (piątek/sobota) w Centrum Together-Razem w Cork (Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Mallow Road) odbędzie się kolejny dyżur konsularny.

  Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap).
   

  W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

   

  Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

  Prosimy o wpisanie w temacie e-maila "Dyżur w Cork”, a w treści podanie następujących informacji:  

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  3. Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w dniu 01.03.2019 lub 02.03.2019
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
  5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

    

  Prosimy o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o paszport.

  http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/

   

  Rodzice/opiekunowie stawiający się na wizycie paszportowej w celu wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka okazują ważne paszporty/dowody osobiste– jeśli rodzic/opiekun ma obywatelstwo polskie ale nie posiada ważnego dowodu/paszportu powinien wystąpić o paszport w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie lub na dyżurze konsularnym. Dopiero po uzyskaniu paszportu możliwe jest przyjęcie zgody na wydanie paszportu dla dziecka.   

  Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER dostępny w każdym punkcie An Post. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich zapisanych osób.

   
  Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane na spotkanie zostaną przyjęte.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: