close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 stycznia 2019

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2019 r. (sobota) odbędzie się kolejny dyżur konsularny w Galway. Miejsce dyżuru to Polska Szkoła w Galway im. Wisławy Szymborskiej, Holy Trinity National School, Walter Macken rd., Mervue, Galway.

  Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap).
  W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci do lat 12 oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

   

  Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

  Prosimy o wpisanie w temacie e-maila "Dyżur w Galway”, a w treści podanie następujących informacji:  

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  3. Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w dniu 26.01.2019
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
  5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

    

  Prosimy o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o paszport.

  http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/

   

  Rodzice/opiekunowie stawiający się na wizycie paszportowej w celu wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka okazują ważne dowody osobiste/paszporty – jeśli rodzic/opiekun ma obywatelstwo polskie ale nie posiada ważnego dowodu/paszportu powinien uzyskać paszport w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie lub na dyżurze konsularnym. Dopiero po uzyskaniu paszportu możliwe jest przyjęcie zgody na wydanie paszportu dla dziecka.   

  Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER dostępny w każdym punkcie An Post. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich zapisanych osób.

   
  Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane na spotkanie zostaną przyjęte. Potwierdzenia rezerwacji wizyt będą wysyłane w dniach 21-22.01.2019.

   

  Ponadto informujemy, iż do końca I połowy br. planowane do realizacji są dyżury konsularne w Cork i Limerick. Informacje o dyżurach zostaną umieszczone na stronie internetowej Ambasady, w chwili obecnej nie ma możliwości zapisu na ww. dyżury.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: