close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 12 września 2018

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 5-6 października 2018 r. (piątek/sobota) w Konsulacie Honorowym RP w Limerick, 66 O'Connell St., odbędzie się kolejny dyżur konsularny.

  Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap). W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

   

  Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

  Prosimy o wpisanie w temacie e-maila "Dyżur w Limerick”, a w treści podanie następujących informacji: 
   

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  3. Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w dniu 5.10.2018 lub 6.10.2018
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
  5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

    

  Prosimy o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o paszport.

  http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/

   

  Rodzice/opiekunowie stawiający się na wizycie paszportowej w celu wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka okazują ważne dowody osobiste/paszporty – jeśli rodzic/opiekun ma obywatelstwo polskie ale nie posiada ważnego dowodu/paszportu powinien uzyskać paszport w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie lub na dyżurze konsularnym. Dopiero po uzyskaniu paszportu możliwe jest przyjęcie zgody na wydanie paszportu dla dziecka.   


  Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER dostępny w każdym punkcie An Post. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich zapisanych osób.

   
  Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane na spotkanie zostaną przyjęte.

   

  Ponadto informujemy, iż na przełomie X i XI. br. zaplanowany jest kolejny dyżur konsularny w Cork -  informacje o tym dyżurze zostaną umieszczone na stronie internetowej Ambasady na przełomie IX i X br., w chwili obecnej nie ma możliwości zapisu na ww. dyżur.


  Siedziba Konsulatu Honorowego RP w Limerick

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: