close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 6 marca 2019

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29-30 marca 2019 r. (piątek/sobota) w Konsulacie Honorowym RP w Limerick, 66 O'Connell St., odbędzie się kolejny dyżur konsularny.

  ZAPISY NA PASZPORTY DLA OSÓB DOROSŁYCH ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE - aktualizacja 15.03.2019 r.

   

  Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap).
   

  W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

   

  Aby zarejestrować się na spotkanie należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

  Prosimy o wpisanie w temacie e-maila "Dyżur w Limerick”, a w treści podanie następujących informacji:  

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  3. Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w piątek 29.03.2019 lub w sobotę 30.03.2019
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
  5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

   UWAGA:

  Jeśli dziecko urodzone w Irlandii będzie miało w dniu dyżuru powyżej 1 r.ż. i nie posiada nr PESEL oraz polskiego aktu urodzenia (nie dokonano transkrypcji) to wraz ze zgłoszeniem konieczne jest przedstawienie szczególnych powodów ubiegania się o paszport tymczasowy na podstawie irlandzkiego aktu urodzenia. Możliwe jest w takiej sytuacji polecenie dokonania transkrypcji i dopiero po uzyskaniu polskiego aktu urodzenia wnioskowanie o wydanie paszportu stałego (biometrycznego).


  Prosimy o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o paszport.

  http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/

   

  Rodzice stawiający się na wizycie paszportowej w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka okazują ważne paszporty/dowody osobiste – jeśli rodzic ma obywatelstwo polskie ale nie posiada ważnego dowodu/paszportu powinien wystąpić o paszport w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie lub na dyżurze konsularnym. Dopiero po uzyskaniu paszportu możliwe jest przyjęcie zgody na wydanie paszportu dla dziecka.   


  Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich osób zapisanych na dyżur.

   
  Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane na spotkanie zostaną przyjęte.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: