close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • AKTUALNOŚCI

  • 4 września 2018

    Konferencja zorganizowana w ramach uczczenia stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce i w Irlandii, odbyła się na uniwersytecie Trinity College Dublin we wtorek, 25 września 2018.

    W 2018 r. obchodzimy setną rocznicę przyznania praw wyborczych kobietom w Irlandii i w Polsce. Upamiętniamy również stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz pierwsze wybory parlamentarne w Irlandii po uchwaleniu Representation of the People Act 1918.

     

    Przyznanie praw wyborczych kobietom w Polsce i w Irlandii w 1918 r. było nierozerwalnie związane z odzyskaniem niepodległości przez oba kraje.  Pierwszy polski rząd wprowadził szereg reform, których ważnym elementem było uznanie roli kobiet w życiu publicznym. W Irlandii ruch emancypantek odegrał decydującą rolę w uzyskaniu praw wyborczych przez kobiety powyżej 30. roku życia w 1918 r.

     

    W jaki sposób problematyka praw kobiet była formułowana w teorii i realizowana w praktyce? Jak walka o narodową niepodległość wpłynęła na historię społeczną kobiet w Polsce i w Irlandii w XX wieku i później? W jaki sposób zostały realizowane teoretyczne zagadnienia równouprawnienia płci i jak uznanie roli kobiet w życiu politycznym wypłynęło na polskie i irlandzkie społeczeństwo?

     

     

    Celem tej konferencji było upamiętnienie oraz krytyczna analiza 100-letniego okresu posiadania praw wyborczych kobiet oraz odzyskania niepodległości w Polsce i w Irlandii. W konferencji, organizowanej przez Ambasadę RP w Dublinie oraz Katedrę Rusycystyki i Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Trinity College Dublin, wzięli udział czołowi naukowcy akademiccy z dziedziny historii, politologii, studiów gender oraz historii sztuki.

     

    Jednym z głównych prelegentów była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Magdalena Gawin. Inne prelegentki, które wzięły udział w konferencji to: Prof. Louise Ryan (University of Sheffield), Dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski) , Dr Roisin Healy (NUI Galway), Dr Aneta Stępień (Trinity College Dublin), Dr Bożena Cierlik (University College Cork) oraz pani Donna Gilligan (National Print Museum of Ireland).

     

    Wykłady dotyczyły wielu różnorodnych tematów, począwszy od historii ruchu emancypantek w kontekście społeczno-politycznym, poprzez politykę równouprawnienia, aż do kultury wizualnej i materialnej ruchów kobiecych.

     

    Konferencji towarzyszyła również wystawa "Kobiety Niepodległości" autorstwa Muzeum Historii Polski oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

     

     

    Zdjęcia z konferencji załączamy poniżej.                

     

     

     

    Program konferencji (w jęz. angielskim)

     

    14:10-15:30 Panel 1 – Women’s rights: theories and practices

    Chair: Dr hab. Galia Chimiak

    Dr hab. Magdalena Gawin (Polish Academy of Sciences), Main currents in the Polish suffragists’ movement (1864-1918)

    Prof. Louise Ryan (University of Sheffield), Situating suffrage: Understanding the suffrage campaign in socio-political contexts

     

     

    16:00-17:30 Panel 2 – The politics of suffrage

    Chair: Dr Aneta Stępień (TCD)

    Dr Dobrochna Kałwa (University of Warsaw), Paths to citizenship: Ideas and strategies of  women’s movement in Poland in the beginning of the 20th century

    Dr Bożena Cierlik (University College Cork), Ignacy Daszyński. Women in Polish constitutions and politics 1918-39

    Donna Gilligan (National Print Museum), A missing materiality: The visual and material culture of the Irish women’s suffrage movement, 1908–1918

     

     

    17:45-18:45 Panel 3 – Transnational trends and national manifestations

    Chair: Dr Joanna Rzepa (TCD)

    Dr Róisín Healy (NUI Galway), A woman’s cause? Western European women’s mobilisation for Poland in the late partition and independence eras

    Dr Aneta Stępień (TCD), Polish fight for suffrage and its echoes in Ireland: The case of  militant suffragism

     

     

    woman_independence_347
    woman_independence_350
    woman_independence_355
    woman_independence_356
    woman_independence_367
    woman_independence_369
    woman_independence_372
    woman_independence_377
    woman_independence_386
    woman_independence_394
    woman_independence_391
    woman_independence_409
    woman_independence_350
    woman_independence_411
    woman_independence_415
    woman_independence_405
    woman_independence_390

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: