close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 • Ambasador

  Ambasador reprezentuje w Irlandii Prezydenta i rząd Rzeczypospolitej Polskiej będąc tym samym najwyższym przedstawicielem państwa.
   

  Referat Polityczno-Ekonomiczny

  Referat Polityczno-Ekonomiczny zajmuje się obsługą całości polsko-irlandzkich kontaktów politycznych, ekonomicznych oraz z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej. Informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie i inne agendy rządowe o rozwoju sytuacji wewnętrznej w Irlandii, jak również o irlandzkiej polityce zagranicznej, w tym odnoszącej się do integracji europejskiej oraz do kwestii bezpieczeństwa. Jednocześnie udziela instytucjom irlandzkim podobnych informacji na temat sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Do podstawowych zadań Referatu należy wspomaganie koordynacji i rozwoju stosunków politycznych między Polską a Irlandią, zwłaszcza przez promocję, organizację i merytoryczne przygotowanie wizyt oficjalnych przedstawicieli obu państw, a także dwustronnych konsultacji politycznych, kontaktów międzyparlamentarnych oraz współpracy miast i regionów. Referat zajmuje się również szeroko rozumianą problematyką UE, a także wykonywaniem zadań z dziedziny dyplomacji ekonomicznej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.

    

  Wydział Konsularny

  Wydział Konsularny odpowiedzialny jest za sprawy paszportowe, wizowe, cywilno-prawne oraz opieki konsularnej; udziela pomocy obywatelom polskim przebywającym w Irlandii, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach m. in. w razie wypadku, kradzieży, zatrzymania, znalezienia się w szpitalu itp. 

  Więcej informacji tutaj

   

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady - zajmuje się problematyką polsko-irlandzkiej współpracy gospodarczej. Szczególny nacisk położony jest na działania promocyjne. Do podstawowych zadań WPHI należy udzielanie pomocy polskim i irlandzkim przedsiębiorcom zainteresowanym wymianą handlową między dwoma krajami ze szczególnym naciskiem na rozwój sprzedaży polskich produktów w Irlandii. Wydział jest odpowiedzialny za wspieranie działań mających nakłonić irlandzkich partnerów do inwestowania w Polsce.

   

  Referat Administracyjno-Finansowy

  Referat Administracyjno-Finansowy zajmuje się kompleksowo sprawami, bez których Ambasada jako urząd nie mogłaby funkcjonować. Do Referatu tego należą kwestie kadrowe i księgowe, finansów Ambasady i gospodarowania jej majątkiem. Referat odpowiedzialny jest również za realizację budżetu oraz opracowywanie planów i sprawozdań finansowych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: