close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 • CO KONSUL MOŻE DLA CIEBIE ZROBIĆ?

  KONTAKT

  POMOC KONSULARNA

  WIZYTA W WYDZIALE KONSULARNYM

  OPŁATY KONSULARNE

  PASZPORTY

  UTRATA DOKUMENTÓW

  WIZY

  SPRAWY CYWILNE I PRAWNE

  WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI W IRLANDII

  POBYT W IRLANDII

  SPRAWY RODZINNE

  OBYWATELSTWO POLSKIE

  KARTA POLAKA

  TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

  NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

  OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

  KONSULOWIE HONOROWI

   

   

  CO ZROBIĆ W SYTUACJACH NAGŁYCH - przydatne informacje

  Czy straciłeś pracę? - broszura Citizens Information

  Prawo do informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w systemach konsularnych
   

   

   

  KONTAKT Z URZĘDEM

   

  Adres Urzędu:
  Wydział Konsularny Ambasady RP
  4-8 Eden Quay
  Dublin 1
  GPS:  53.347761, -6.258393
  tel. (+353) 1 871 80 20
  email: dublin.consul@msz.gov.pl

   

   


  Numery telefonów dla interesantów

   


  CENTRUM INFORMACJI KONSULARNEJ
  (czynne w godz. 8.00-16.00)
  (+353) 1 56 66 306


  Numer telefonu wyłącznie w sprawach już rozpoczętych w konsulacie
  (czynny w godzinach pracy konsulatu)
   (+353) 1 871 80 20

  ZINTEGROWANY TELEFON DYŻURNY MSZ

  (służy tylko i wyłącznie w celu zgłoszenia przypadków nadzwyczajnych zgony, aresztowania, wypadki, etc. wymagających NATYCHMIASTOWEJ interwencji Konsula, czynny w godz. 16.00-08.00, a także w soboty, niedziele oraz polskie i irlandzkie dni wolne od pracy)
  (+353) 1 56 66 307

  Rejestracja wizyty w konsulacie w sprawach paszportowych lub prawnych – tylko poprzez stronę internetową:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/
  Dział paszportowy:
  email: dublin.pass@msz.gov.pl
  GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 09.00 - 15.00
  Wtorek - 12.00 - 18.00
  LINIE TELEFONICZNE czynne są:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 14.30 - 16.30
  Wtorek - 10.00 - 12.00


  Dział cywilno-prawny:
  email: dublin.legal@msz.gov.pl
  GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek - 11.00 - 15.00
  Wtorek - 14.00 - 18.00
  Piątek - nieczynne
  LINIE TELEFONICZNE czynne są:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 14.30 - 16.30
  Wtorek - 10.00 - 12.00


  Dział wizowy:
  Wszelkie pytania dotyczące wiz proszę kierować wyłącznie na adres:
  email: dublin.visa@msz.gov.pl
  GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
  Piątek - nieczynne
  Wtorek - 12.00 - 13.00
  Poniedziałek, Środa, Czwartek - 9.00 - 10.00


  Dział współpracy z Polonią:
  email: dublin.polonia@msz.gov.pl


  Dział pomocy konsularnej (zgony, wypadki, aresztowania):
  email: dublin.op@msz.gov.pl


  KONSULATY HONOROWE   

  UWAGA: Informujemy, że odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań kierowanych do urzędu drogą mailową może to zająć kilka dni. Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm).
  Treść korespondencji kierowanej na adres Wydziału powinna zawierać wskazanie:

  -osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi

  -adresu tej osoby

  -przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: