close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CO KONSUL MOŻE DLA CIEBIE ZROBIĆ?

 • Pomoc konsularna

   

  Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania (Republiki Irlandii) i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej, niż traktują obywateli własnego państwa.

   

  Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu. Natomiast konsul nie może podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

   

  Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Wydziału Konsularnego z prośbą o pomoc konsularną. Zgodnie z przepisami polskimi, udzielenie pomocy materialnej może być uzależnione od uprzedniego wpłacenia kaucji przez rodzinę zamieszkałą w Polsce lub za granicą, na konto MSZ w Warszawie.

  Wydział Konsularny zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce oraz wystąpić do władz irlandzkich z prośbą o informacje w danej sprawie.

  Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające podwójne obywatelstwo, np. polskie i irlandzkie, są na terenie Irlandii traktowane jak obywatele Irlandii i nie mogą korzystać z pomocy Wydziału Konsularnego.

  Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

   

  W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu konsul sprawdzi tożsamość poszkodowanej osoby i wystawi paszport tymczasowy na powrót do Polski (jeśli utrata dotyczy polskiego turysty czasowo przebywającego w Irlandii) lub wystawi paszport biometryczny (jeśli utrata dotyczy obywatela RP mieszkającego na stałe w Irlandii).

  W przypadku utraty pieniędzy:

   

  - Konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  - wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez rodzinę lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,

   

  Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:

  - powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
  - wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  - dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  - odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

   

  Ważne!!!

  Konsul zostanie powiadomiony o fakcie zatrzymania lub aresztowania polskiego obywatela tylko na wyraźną prośbę tej osoby.

   

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu.

   

  Ważne!!!

  W przypadku sprowadzania ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.

   

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

   

  - Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (konsul dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).
  - Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych,
  - Świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
  - Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.
  - Załatwiać zakwaterowania,
  - Pośredniczyć w znalezieniu pracy.

   

  Przydatne linki:

  http://poradnik.poland.gov.pl/

  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/pomoc/


  Co zrobić w przypadku:

  1. Wypadku (np. motoryzacyjny, zasłabnięcie, itp.) -> telefon na irlandzki numer alarmowy: 112 i 999 w celu wezwania karetki, straży pożarnej lub Gardy.

   

  2. Zgonu -> telefon na irlandzki numer alarmowy: 112 i 999 w celu wezwania karetki lub Gardy.

  - Informacje na temat przewozu ciała do Polski -> Kliknij tutaj
  - Informacje na temat przewozu prochów do Polski -> Kliknij tutaj
  - Lista polskich zakładów pogrzebowych zajmujących się międzynarodowym transportem zwłok i prochów -> Kliknij tutaj
  - Czym zajmuje się Coroner w Irlandii -> Kliknij tutaj

   

  Ważne!!!

  W przypadku sprowadzania ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.

   

  3. Innych incydentów lub wypadków (problemy z sąsiadami, rodzinne, ze współlokatorami oraz wszystkie inne) -> telefon na lokalny posterunek Gardy -> dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.garda.ie/Stations/Default.aspx

   

  4. Aresztowania -> każdy aresztowany ma prawo do prawnika (Lista prawników) oraz tłumacza (Lista tłumaczy). Dodatkowo ma prawo do telefonu do Wydziału Konsularnego.

  Konsul może:
  - powiadomić rodzinę o fakcie zatrzymania,
  - wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  - przekazać listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  - odwiedzać w więzieniu na życzenie osoby aresztowanej i utrzymywać kontakt w inny sposób.

  Konsul nie może:
  - prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (konsul dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
  - płacić za obywatela grzywien, mandatów oraz kosztów sądowych.

   

  5. Problemów z prawem -> Lista prawników

  6. Utraty/Kradzieży dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -> Dział paszportowy

  - w przypadku KRADZIEŻY należy najpierw zgłosić się na Gardę: http://www.garda.ie/Stations/Default.aspx
  - UWAGA!!! Wydział Konsularny NIE wydaje dowodów osobistych. Można je wyrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w miejscu ostatniego zameldowania w Polsce.

   

  7. Utraty/Kradzieży prawa jazdy -> Wydział Konsularny NIE wydaje polskiego prawa jazdy. Można je wyrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w miejscu ostatniego zameldowania w Polsce. Można także wyrobić irlandzkie prawo jazdy, na podstawie zaświadczenia o kwalifikacjach. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym biurem Motor Tax (Links -> Local Authorities)- www.motortax.ie

  8. Problemów z pracodawcą -> należy skontaktować się z National Employment Rights Authorithy (NERA - Krajowe Biuro Spraw Pracowniczych) - http://www.employmentrights.ie/en/ lub z prawnikiem -> Lista prawników

   

  9. Problemów z właścicielem mieszkania (landlordem) -> należy skontaktować się z organizacjami pomagającymi rozwiązywać spory pomiędzy właścicielami i wynajmującymi -> Threshold (http://www.threshold.ie/) oraz PRTB (https://www.prtb.ie/).

   

  10. Anulowania lotu -> skontaktować się z odpowiednimi liniami lotniczymi. Wszystkie linie obsługujące Irlandię mają swoje biura na terenie lotnisk.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: