close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Obywatelstwo polskie nabywa się:

  - Z MOCY PRAWA

  - PRZEZ UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

  - PRZEZ PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  - PRZEZ NADANIE OBYWATELSTWA RP


  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO.


   

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA RP.

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


   

  Problematykę nabycia obywatelstwa polskiego jak i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

   

  Obywatele polscy mogą posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo państwa obcego, jednak wówczas posiadają wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie, tj. nie mogą wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające z niego prawa i obowiązki.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: