close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • Informacje dot. TYMCZASOWEGO AKTU ZGONU (Interim Death Certificate)
  oraz PEŁNEGO AKTU ZGONU (Death Certificate)

   

  Wszelkie informacje oraz dane kontaktowe na stronie: www.coroners.ie

   

  - Coroner w Irlandii jest niezależnym urzędnikiem, który jest prawnie odpowiedzialny za badanie nagłych i niewyjaśnionych zgonów

  - Coroner NIE rozpatruje spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej i prawnej. Ustala jedynie okoliczności i fakty dotyczące danego zgonu. Zatem nikt nie zostanie oskarżony, ani uniewinniony zarówno od odpowiedzialności cywilnej jak i karnej, gdyż w ww. rozprawie nie ma stron. Coroner analizuje jedynie raporty policyjne (Garda), zeznania, wyniki sekcji zwłok i ewentualnie wyrok sądowy.

  - Głównym zadaniem Coronera jest badanie okoliczności nagłych, niewyjaśnionych, brutalnych oraz nienaturalnych zgonów. Często w takich przypadkach wymagana jest sekcja zwłok (post-mortem), po której następuje inquest.

  - Inquest jest to dochodzenie Coronera mające na celu ustalenie przyczyny zgonu (dot. zgonów nagłych, niewyjaśnionych, brutalnych i nienaturalnych). Jeżeli sekcja zwłok wykaże przyczynę zgonu to inquest może się nie odbyć.

  - Data inquest'u nie zostanie ustalona wcześniej niż 6 tygodni od daty zgonu. Zazwyczaj okres oczekiwania na wyznaczenie ww. daty przez Coronera to ok. 6 miesięcy.

  - Jeżeli w sprawie danego zgonu toczy się jakiekolwiek śledztwo lub proces (cywilny lub karny). Inquest może odbyć się dopiero po ich zakończeniu (co może wydłużyć rejestrację zgonu w Irlandii nawet do kilku lat).

  - Inquest zazwyczaj odbywa się w siedzibie sądu, jednak może odbyć się w lokalnych urzędach miasta lub salach hotelowych.

  - Rodzina zmarłego ma prawo do przybycia na inquest, jednak nie jest to prawnie wymagane. Adwokat lub doradca prawny, upoważniony przez rodzinę może także przyjść na rozprawę oraz posiada prawo do sporządzenia notatek.

  - Po zakończeniu inquest'u Coroner przesyła zaświadczenie do irlandzkiego Urzędu Stanu Cywilnego (Civil Registration Service), gdzie zgon zostaje oficjalnie zarejestrowany i można odebrać pełny akt zgonu (death certificate).

  - Przed inquest'em (lub przez otrzymaniem wyników sekcji zwłok) Coroner wystawia tzw. tymczasowy akt zgonu (Interim Death Certificate), który w zupełności wystarcza do załatwienia procedur związanych z pochówkiem.

  - Zazwyczaj tymczasowy akt zgonu jest także akceptowany przez banki i inne instytucje w Irlandii. Często jest uznawany także przez firmy ubezpieczeniowe. Jednak w wyjątkowych przypadkach, gdy przyczyna zgonu jest istotna, ubezpieczyciel może zażądać pełnego aktu zgonu.

  - Tymczasowy akt zgonu (Interim Death Certificate) można, po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego, zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego (w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego). Jednak za każdym razem jest to decyzja Kierownika USC, gdyż ww. akt nie zawiera informacji o przyczynie zgonu oraz nie posiada prawnie określonego wzoru.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: