close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • W przypadku kremacji potrzebne są następujące dokumenty:

   

  1. Akt zgonu/tymczasowy akt zgonu - wydaje Coroner lub w przypadku pełnego aktu zgonu, można go odebrać w lokalnym biurze Civil Registration Service (irlandzki Urząd Stanu Cywilnego),

   

  2. Certyfikat zezwalający na wywiezienie prochów z Irlandii - wydaje Coroner,

   

  3. Certyfikat kremacji - wydaje Firma przeprowadzająca kremację,

   

  4. Decyzja właściwego polskiego organu zezwalająca na sprowadzenie do Polski prochów ludzkich - wydaje Starostwo Powiatowe lub Prezydent Miasta,

   

  5. Zaświadczenie konsula RP na przewiezienie prochów ludzkich z Irlandii do Polski - aby uzyskać to zaświadczenie należy przedstawić wszystkie ww. dokumenty (od 1 do 4) oraz dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) osoby zmarłej.

   

  Jeżeli przewóz prochów następuje drogą lotniczą zalecamy zapoznanie się z warunkami przewoźnika (Terms & Conditions) lub kontakt z wybranymi liniami lotniczymi przed zakupem biletów.

   

  Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia konsula RP na przewiezienie prochów ludzkich z Irlandii do Polski wynosi 50 EURO.

  Opłatę należy wnieść kartą debetową w kasie urzędu bądź w formie przekazu pocztowego POSTAL MONEY ORDER (An Post). UWAGA: prosimy NIE wypełniać blankietu przekazu pocztowego.

   

  Nazwy ww. dokumentów w języku angielskim.
   

  Documents that are required for repatriation of the ashes of the deceased to Poland:

   

  1. Death Certificate/ Interim Death Certificate - issued by Coroner or collected from local Civil Registration Service Office.

   

  2. Coroner's certificate in relation to removal of the ashes outside the Ireland - issued by Coroner.

   

  3. Certificate of Cremation - issued by a crematorium/cremation company.

   

  4. The permission from local Polish Authorities that the body can be brought to Poland - issued by Starostwo Powiatowe or Prezydent Miasta. This document MUST be submitted together with the above Irish documents.

   

  5. Consuls's permission to transport the remains from Ireland to Poland - to apply for this document you have to present all above mentioned documents (from 1 to 4) along with Polish passport or ID Card of the deceased.

   

  If the family wish take the ashes themselves, we advise to check Terms & Conditions or to contact the chosen airlines in advance, before booking the tickets.

   

  The fee for Consuls's permission to transport the remains from Ireland to Poland is 50 EURO.

  The fee can be paid by DEBIT CARD in our office's cashier or by a POSTAL MONEY ORDER (An Post). ATTENTION: please DO NOT fill out the Postal Money Order.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: