close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • W celu przewozu zwłok ludzkich z Irlandii do kraju potrzebne są następujące dokumenty:
   

  1. Akt zgonu/tymczasowy akt zgonu, który wydaje Coroner, w przypadku pełnego aktu zgonu, można go odebrać w lokalnym biurze Civil Registration Service (irlandzki Urząd Stanu Cywilnego).

  2. Certyfikat zezwalający na wywiezienie zwłok z Irlandii - wydaje Coroner.

  3. Zaświadczenie, iż osoba nie chorowała na chorobę zakaźną - wydaje Szpital lub Coroner.

  4. Zaświadczenie, że trumna nie zawiera nic prócz zwłok ludzkich - wydaje Zakład Pogrzebowy.

  5. Decyzja właściwego polskiego organu zezwalająca na sprowadzenie do Polski zwłok  - wydaje Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta.

  6. Zaświadczenie konsula RP na przewiezienie zwłok z Irlandii do Polski - aby uzyskać to zaświadczenie należy przedstawić wszystkie ww. dokumenty (od 1 do 5) oraz dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) osoby zmarłej.
   

  Przewozem zwłok ludzkich do kraju musi zająć się FIRMA POGRZEBOWA zajmująca się międzynarodowym przewozem zwłok lub prochów (irlandzka lub polska).

   

  Zwłoki muszą być umieszczone w metalowej trumnie, która następnie powinna być umieszczona w trumnie drewnianej.

   

  Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia konsula RP na przewiezienie zwłok z Irlandii do Polski wynosi 50 EURO.

   

  Opłatę należy wnieść kartą debetową w kasie urzędu bądź w formie przekazu pocztowego POSTAL MONEY ORDER (An Post). UWAGA: prosimy NIE wypełniać blankietu przekazu pocztowego.
   

  Nazwy ww. dokumentów w języku angielskim:
   

  Documents that are required for repatriation of the body of the deceased to Poland:
   

  1. Death Certificate/ Interim Death Certificate - issued by Coroner or collected from local Civil Registration Service Office.

  2. Coroner's permission for removal of the body outside the State - issued by Coroner.

  3. Certificate stating that the deceased did not suffer from infectious disease - issued by Coroner or in hospital.

  4. Declaration that the coffin contains nothing but the remains - issued by funeral directors or company.

  5. The permission from local Polish Authorities that the body can be brought to Poland - issued by Starosta Powiatowy or Prezydent Miasta. This document MUST be submitted together with the above Irish documents.

  6. The Consul's permission to transport the body from Ireland to Poland -
  to apply for this document you have to present all above mentioned documents (from 1 to 5) along with Polish passport or ID Card of the deceased.
   

  Repatriation of the body can only be organised by FUNERAL DIRECTORS (Irish or Polish) accredited to deal with international transfers.

   

  The body of the deceased must be placed in a metal coffin and then into a wooden coffin.

   

  The fee for the Consul's permission to transport the body from Ireland to Poland is 50 EURO.

   

  The fee can be paid by DEBIT CARD in our office's cashier or by a POSTAL MONEY ORDER (An Post)ATTENTION: please DO NOT fill out the Postal Money Order.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: