close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • W przypadku, gdy zgon nastąpi za granicą, w tym przypadku w Irlandii, najbliższa rodzina podejmuje decyzję czy zmarły zostanie pochowany w Polsce, czy też w Irlandii oraz czy   będzie to tradycyjny pochówek czy też kremacja zwłok.

  Zgodnie z ustawą z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.),  prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
   

  1)     pozostały przy życiu małżonek;

  2)     krewni zstępni (dzieci, wnuki);

  3)     krewni wstępni (rodzicie, dziadkowie);

  4)     krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

  5)     powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

   

  W przypadku decyzji o pochówku czy też kremacji w Irlandii bez sprowadzania zwłok/prochów do Polski prosimy o przesłanie na adres dublin.op@msz.gov.pl skanu aktu zgonu / tymczasowego aktu zgonu.

  W przypadku decyzji  o sprowadzeniu zwłok/prochów do Polski konieczne jest uzyskanie Zaświadczenia konsula RP na przewóz zwłok/prochów ludzkich.  
   

  Zobacz wymagania w przypadku Sprowadzenia do Polski zwłok

  Zobacz wymagania w przypadku Sprowadzenia do Polski prochów


  Procedura repatriacji szczątków do Polski regulowana jest przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 tej ustawy, naruszenie jej przepisów jest wykroczeniem karanym aresztem lub grzywną. Dotyczy to w szczególności przypadków wywożenia trumien/urn bez oryginału Zaświadczenia wydanego przez konsula. Zarówno trumna, jak i urna, muszą być pochowane na cmentarzu.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Zaangażowana firma załatwia zwykle wszystkie formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, w tym uzyskuje zaświadczenia konsula – należy z firmą na początku ustalić gdzie wymagana jest ew. pomoc rodziny (np. wydobycie z Irlandii aktu zgonu, wskazanie miejsca pochówku w Polsce). Oto przykładowa lista polskich firm pogrzebowych, które sprowadzają zwłoki z Irlandii do Polski: http://www.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/pomoc_konsularna/lista_firm_pogrzebowych

  Prochy można przewieźć do Polski samodzielnie, bądź też skorzystać z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie. Jeżeli przewóz prochów następuje drogą lotniczą, zalecamy zapoznanie się z warunkami przewoźnika (Terms & Conditions), lub kontakt z wybranymi liniami lotniczymi przed zakupem biletów.

   

  Zasiłek pogrzebowy- Bereavement Grant

  Od 2014r. w Irlandii zasiłek pogrzebowy jest przyznawany rodzinie zmarłego tylko wówczas, gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku przy pracy. Jednakże w wyjątkowych przypadkach lokalne oddziały pomocy społecznej - Social Welfare Offices - udzielają doraźnej pomocy finansowej.

   

  Wydział Konsularny nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  1. Wydobycie aktu zgonu z Irlandii:

   http://www.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/pomoc_konsularna/wydobycie_aktu_zgonu_w_irlandii

  1. Rejestracja aktu zgonu z Irlandii w Polsce:

   http://www.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/pomoc_konsularna/rejestracja_aktu_zgonu_z_irlandii_w_polsce

  2. Czym zajmuje się coroner:

   http://www.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/pomoc_konsularna/czym_zajmuje_sie_coroner


  Dane kontaktowe Działu Pomocy Konsularnej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie:

  E-mail: dublin.op@msz.gov.pl

  Tel.:      +353 1 871 80 20

  Fax:       +353 1 872 77 92

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: