close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPIEKA NAD MAŁOLETNIMI

 • 1. System opieki nad małoletnimi - wyjazd za granicę

   

  Przygotowując się do wyjazdu wraz z rodziną za granicę w poszukiwaniu czy w związku z podjęciem pracy należy obok wiedzy o warunkach panujących na danym rynku pracy, sytuacji socjalnej i bytowej pozyskać również wiedzę o obowiązujących w danym kraju regulacjach dotyczących opieki nad małoletnimi. Zapoznanie się z takimi informacjami pozwoli na uniknięcie bądź ograniczenie negatywnych konsekwencji czy traumatycznych przeżyć wynikających z niewiedzy o systemie prawnym regulującym opiekę nad małoletnimi.

   

  Nierzadko miejscowe realia w zakresie prawa odnoszącego się do przemocy w rodzinie są znacznie surowsze od realiów polskich a poziom wrażliwości społeczeństw państw pobytu wobec standardów wychowania dzieci odbiega  od  wyniesionego z Polski.

   

  Wiele zachowań w relacjach między rodzicami a dziećmi, prawnie i kulturowo dopuszczalnych w Polsce, w innych państwach traktowanych jest jako naruszenie praw dziecka skutkujące surowymi konsekwencjami. Do tej kategorii zalicza się np. krzyk czy płacz karconego dziecka, nawet jeśli został wywołany bez użycia przemocy fizycznej.

   

  Przypadki niewłaściwych postaw w rodzinach zgłaszane są tak przez szkoły jak i sąsiadów właściwym służbom socjalnym, które działając dla dobra dziecka, mogą  ingerować w życie rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w krajach pobytu. 

   

  Pamiętać należy również, że podstawą prawną wszelkich działań podejmowanych przez miejscowe służby socjalne są  przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, zgodnie z którymi właściwymi do podejmowania decyzji w sprawach małoletnich są organy sądowe państwa, w którym dzieci aktualnie przebywają.

   

  Podkreślenia przy tym wymaga, że sam fakt posiadania statusu cudzoziemca nie zwalnia w najmniejszym stopniu od odpowiedzialności przed miejscowym prawem na równi z obywatelami tego kraju i nie daje podstaw domagania się uprzywilejowanego traktowania.

   

  System opieki nad małoletnimi w Republice Irlandii (POBIERZ PDF)

   

   

  2. Rozstanie - rodzina międzynarodowa

   

  Uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców

   

  Czy są Państwo parą międzynarodową z jednym dzieckiem lub większą liczbą dzieci i zamierzają się rozstać? Mogą mieć Państwo zamiar powrotu do kraju rodzinnego razem z dzieckiem. Jeżeli jednak zrobią to Państwo bez zgody drugiego rodzica lub sądu (zob. strona dotycząca pieczy nad dzieckiem i prawa do kontaktów), mogą Państwo złamać prawo. Poniżej mogą się Państwo zapoznać się z informacjami o tym, co jest zgodne z prawem i co zrobić, jeżeli Państwa dziecko zostało uprowadzone przez drugiego rodzica.

  Pełna informacja: https://e-justice.europa.eu/content_parental_child_abduction-309-pl.do

  Ulotka: http://bookshop.europa.eu/pl/rozstanie-w-rodzinie-mi-dzynarodowej-pbDS0114162/

   

  Piecza nad dzieckiem i prawo do kontaktów

   

  Jeżeli są Państwo parą międzynarodową z jednym dzieckiem lub większą liczbą dzieci, która się zdecydowała na rozstanie, niezbędne będzie dokonanie ustaleń dotyczących pieczy nad nimi.

  Pełna informacja: https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights_-310-pl.do?clang=pl

  Ulotka: http://bookshop.europa.eu/pl/rozstanie-w-rodzinie-mi-dzynarodowej-pbDS0114161/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: