close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE O STREFIE SCHENGEN

 • Od 21 grudnia 2007 roku Polska jest częścią Strefy Schengen w której skład wchodzą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.


  Cudzoziemcy posiadający ważny dokument pobytowy wydany przez jedno z państw członkowskich UE mogą na podstawie tego dokumentu oraz ważnego dokumentu podróży przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (liczonych od daty pierwszego wjazdu), pod warunkiem że:

   

  • posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:

   - jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;

   - został wydany w okresie ostatnich 10 lat;

  • uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego;
  • nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich.

   

  Prawo swobodnego przemieszczania się przysługuje także cudzoziemcom posiadającym ważną wizę krajową.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: