close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY WIZOWE

 • OPŁATY WIZOWE

   

  Opłata za wizę wynosi 60 euro dla wszystkich kategorii wiz Schengen.

  Opłatę należy uiścić w dniu składania wniosku o wizę. Akceptowane są opłaty w gotówce, kartą płatniczą debetową lub przekazem pocztowym.

  Paszport może zostać odesłany wnioskodawcy przez AN POST. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku zaadresowaną kopertę wraz ze znaczkiem za 8,20 euro.

  Nie dokonuje się zwrotu uiszczonej opłaty wizowej, nawet w przypadku decyzji odmawiającej wydanie wizy.

   

   

  OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY WIZOWEJ

   

  Dzieci poniżej 6 roku życia ,

  Naukowcy podróżujący do Polski w celu prowadzenia badań naukowych,

  Uczniowie, studenci i doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń,

  Małżonkowie obywateli UE (tylko w przypadku, jeśli aplikant podróżuje wraz z współmałżonkiem lub do niego dołącza na terenie strefy Schengen),

  Osoby poniżej 21 roku życia pozostające na utrzymaniu obywateli UE,

  Pozostający na utrzymaniu rodzice obywateli UE (tylko w przypadku, jeśli aplikant podróżuje wraz z obywatelem UE lub do niego dołącza na terenie strefy Schengen),

  Przedstawiciele organizacjo non-profit do 25 roku życia uczestniczący w seminariach, konferencjach, wydarzeniach sportowych, kulturowych lub edukacyjnych organizowanych przez zarejestrowane organizacje non-profit,

  Posiadacze paszportów dyplomatycznych.

   

   

  ZNIŻKI W OPŁATACH WIZOWYCH

   

  Osoby między 6 a 12 rokiem życia – 35 EUR

   

  Opłaty wizowe dla obywateli Ukrainy:

  Wiza Schengen (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 35 EUR

  Narodowa wiza długoterminowa (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 0 EUR

   

   

  Opłaty wizowe dla obywateli Rosji:

  Wiza Schengen (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 35 EUR

  Narodowa wiza długoterminowa (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 60 EUR

   

  Wydanie wizy w trybie przyspieszonym (tylko dla obywateli Ukrainy i Rosji) – 70 EUR

   

  Opłaty wizowe dla obywateli Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii, Serbii  (dotyczy posiadaczy paszportów nie biometrycznych)

   

  Wiza Schengen (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 35 EUR

  Narodowa wiza długoterminowa (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 60 EUR

   

  Obywatele następujących państw nie są zobowiązani do posiadania wizy, kiedy ich pobyt na  terytorium Polski nie przekracza  90 dni: http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countries .

   

  Uwaga! Chociaż informacje na tej stronie zostały przygotowane z największą starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości przedstawione w tym dokumencie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: