close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY WIZOWE

 • OPŁATY WIZOWE

   

  Opłata za wizę wynosi 60 euro dla wszystkich kategorii wiz Schengen.

  Opłatę należy uiścić w dniu składania wniosku o wizę. Akceptowane są opłaty w gotówce, kartą płatniczą debetową lub przekazem pocztowym.

  Paszport może zostać odesłany wnioskodawcy przez AN POST. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku zaadresowaną kopertę wraz ze znaczkiem za 8 euro.

  Nie dokonuje się zwrotu uiszczonej opłaty wizowej, nawet w przypadku decyzji odmawiającej wydanie wizy.

   

   

  OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY WIZOWEJ

   

  Dzieci poniżej 6 roku życia ,

  Naukowcy podróżujący do Polski w celu prowadzenia badań naukowych,

  Uczniowie, studenci i doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń,

  Małżonkowie obywateli UE (tylko w przypadku, jeśli aplikant podróżuje wraz z współmałżonkiem lub do niego dołącza na terenie strefy Schengen),

  Osoby poniżej 21 roku życia pozostające na utrzymaniu obywateli UE,

  Pozostający na utrzymaniu rodzice obywateli UE (tylko w przypadku, jeśli aplikant podróżuje wraz z obywatelem UE lub do niego dołącza na terenie strefy Schengen),

  Przedstawiciele organizacjo non-profit do 25 roku życia uczestniczący w seminariach, konferencjach, wydarzeniach sportowych, kulturowych lub edukacyjnych organizowanych przez zarejestrowane organizacje non-profit,

  Posiadacze paszportów dyplomatycznych.

   

   

  ZNIŻKI W OPŁATACH WIZOWYCH

   

  Osoby między 6 a 12 rokiem życia – 35 EUR

   

  Opłaty wizowe dla obywateli Ukrainy:

  Wiza Schengen (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 35 EUR

  Narodowa wiza długoterminowa (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 0 EUR

   

   

  Opłaty wizowe dla obywateli Rosji:

  Wiza Schengen (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 35 EUR

  Narodowa wiza długoterminowa (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 60 EUR

   

  Wydanie wizy w trybie przyspieszonym (tylko dla obywateli Ukrainy i Rosji) – 70 EUR

   

  Opłaty wizowe dla obywateli Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii, Serbii  (dotyczy posiadaczy paszportów nie biometrycznych)

   

  Wiza Schengen (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 35 EUR

  Narodowa wiza długoterminowa (wjazd jednorazowy, podwójny, wielokrotny) – 60 EUR

   

  Obywatele następujących państw nie są zobowiązani do posiadania wizy, kiedy ich pobyt na  terytorium Polski nie przekracza  90 dni: http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countries .

   

  Uwaga! Chociaż informacje na tej stronie zostały przygotowane z największą starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości przedstawione w tym dokumencie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: