close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA

 • Co roku Ambasada RP w Dublinie otrzymuje pulę środków na realizację projektów i inicjatyw o charakterze kulturalno-naukowym, ukierunkowanych na promocję Polski w Irlandii i wzmacnianie relacji dwustronnych. W ramach przyznanych środków publicznych na tę działalność kulturalną, Ambasada organizuje zarówno własne wydarzenia, jak i udziela wsparcia finansowego różnego rodzaju projektom.

   

  Zawsze jesteśmy otwarci na nowe i interesujące inicjatywy. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod adresem: dublin.culture@msz.gov.pl

   

  Jednocześnie przypominamy, że projekty kulturalne muszą spełniać określone warunki, przede wszystkim promować polską kulturę i naukę, budować pozytywny wizerunek Polski w Irlandii oraz umacniać polsko-irlandzkie relacje. Jeśli inicjatywa jest projektem o charakterze polonijnym, o środki finansowe należy ubiegać się w Wydziale Konsularnym (dublin.polonia@msz.gov.pl), który posiada na ten cel osobny budżet. Więcej informacji na temat współpracy projektowej realizowanej przez Wydział Konsularny można znaleźć w zakładce Współpraca z Polonią i Polakami w Irlandii

   

  Poniżej zamieszczamy wykaz wydarzeń kulturalnych zorganizowanych/współfinansowanych przez Ambasadę RP w Dublinie w poprzednich latach:

   

  Rok 2014 - pobierz

  Rok 2015 - pobierz

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: