close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA POLITYCZNA

 • Polska i Irlandia pozostają obecnie ważnymi partnerami w sferze politycznej, relacje te zacieśniły się po przystąpieniu Polski do UE. Obydwa kraje rozwijają współpracę polityczną, zwłaszcza na forach wielostronnych.

   

  W okresie międzywojennym, jak również bezpośrednio po II wojnie światowej Irlandia nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych z Polską. Do 1976 r. istniały jedynie kontakty handlowe między dwoma państwami (w Dublinie otwarto Biuro Polskiego Przedstawicielstwa Handlowego).  Stosunki dyplomatyczne między Polską a Irlandią na szczeblu ambasad zostały nawiązane 30 września 1976 r. Ustalono, że Ambasador PRL w Danii, z siedzibą w Kopenhadze, będzie również akredytowany w Dublinie (od 1977 r.), a Ambasador Republiki Irlandzkiej w Szwecji i Finlandii, z siedzibą w Sztokholmie, zostanie akredytowany w Warszawie. W 1979 r. odbyły się pierwsze polsko-irlandzkie konsultacje polityczne w irlandzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznym. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych Polski – Józef Czerek oraz Irlandii – Noel Doora. W następnych latach w Irlandii byli akredytowani ambasadorzy PRL w Brukseli (od 1979 r.) i Hadze (od 1981 r.), a w latach 1984-1991 – ambasador PRL w Londynie. Od 1991 r. Polska ma swoją ambasadę w Dublinie.

   

  Polskę i Irlandię, jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, łączy tożsamość poglądów w wielu sprawach i w radzeniu sobie z wyzwaniami europejskimi czy gospodarczymi. Dwustronna współpraca polityczna, realizowana głównie w formie spotkań szefów rządów, ministrów czy parlamentarzystów, tworzy dobry klimat, ważny dla współdziałania w innych dziedzinach, np. dla utrzymania dodatniego dla Polski bilansu we wzajemnych obrotach handlowych, intensywnej współpracy naukowo-akademickiej czy zapewnienia dobrego, zgodnego z lokalnymi tradycjami i zwyczajami, traktowania Polaków przebywających w Irlandii.

  Irlandia, w odróżnieniu od Polski, nie jest członkiem NATO, pozostając państwem neutralnym. Mimo to bierze aktywny udział w misjach pokojowych ONZ. W wymiarze transatlantyckim, Irlandia popiera porozumienie TTIP, upatrując w nim bodziec do dalszego rozwoju gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia w całej UE.

   

  Dla Polski i Polaków bardzo duże znaczenie miała decyzja rządu irlandzkiego o otwarciu rynku pracy dla polskich obywateli natychmiast po przystąpieniu Polski do UE (1 maja 2004 r.). Dzięki temu liczna grupa Polaków rozpoczęła pracę i edukację w Irlandii, powodując, że są oni obecnie najliczniejszą mniejszością narodową w tym kraju – dane szacunkowe mówią o 150 tysiącach. Język polski stał się natomiast drugim najczęściej używanym językiem na wyspie. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: